Wat wilt u met uw tuin en wat zijn de mogelijkheden.
Tijdens een eerste vrijblijvend en inventariserend gesprek, wordt van gedachte gewisseld en gekeken naar wat realistisch is en wat niet. Naar aanleiding van dit gesprek ga ik voor u aan de slag.
IIk kom met een uitgewerkt voorstel en een kostenplaatje.
Inventariseren van wensen en mogelijkheden